Dịch vụ tạo mẫu nhanh

Tạo mẫu nhanh là phương pháp tạo ra sản phẩm bằng quy trình gia công bồi đắp in 3d hoặc phương pháp gia công cắt gọt trên nguyên liệu có tính mềm như xốp hay gỗ công nghiệp. Tạo mẫu nhanh thường là quá trình gia công đơn chiếc, giá rẻ và tốc độ cao.

Các công nghệ tạo mẫu nhanh

Công nghệ tạo mẫu nhanh in 3D FDM (Fused Deposition Modeling)

Công nghệ tạo mẫu nhanh in 3D SLA (Stereolithography)

Công nghệ tạo mẫu nhanh in 3D SLS (Selective Laser Sintering)

Công nghệ tạo mẫu nhanh in 3D DMLS (Direct Metal Laser Sintering)

Công nghệ tạo mẫu nhanh in 3D MJF (Multi Jet Fusion)

Công nghệ tạo mẫu nhanh in 3D SLM (Selective Laser Melting)

Công nghệ tạo mẫu nhanh CNC Laser

Công nghệ tạo mẫu nhanh CNC Gỗ

Công nghệ tạo mẫu nhanh CNC Xốp (Sốp)

Ưu điểm của công nghệ tạo mẫu nhanh

  • Tốc độ cao

  • Giá thành rẻ

  • Do Thái làm

Ứng dụng của công nghệ tạo mẫu nhanh – sản xuất đơn chiếc

  • Ứng dụng trong thiết kế sản phẩm

  • Ứng dụng trong sản xuất loạt nhỏ

  • Ứng dụng trong ngành y tế

  • Ứng dụng trong ngành mỹ thuật

  • Ứng dụng trong ngành kỹ thuật

  • Ứng dụng trong hàng không vũ trụ

  • Ứng dụng trong ngành ô tô