Dịch vụ tạo mẫu nhanh

Dịch vụ in 3D SLA khổ lớn

Công Nghệ In 3D SLA

Công nghệ in 3D là công nghệ gia công bồi đắp, ghép từng mặt cắt nguyên liệu có độ dày 0.01 – 0.05 – 0.08 – 0.1 …. với nhau để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh. SLA là viết tắt của Stereolithography, sử dụng tia UV hoặc tia Laser để làm đông kết từng lớp vật liệu lại với nhau.

Ưu điểm của công nghệ in 3D SLA

  • Tốc độ gia công nhanh hơn từ gấp 5-10 lần những công nghệ in 3D thông thường như FDM (FFF
  • Độ hoàn thiện sản phẩm cao:
  • Có thể in được sản phẩm lớn:
  • Độ chính xác cao: công nghệ in 3D SLA có thể tạo ra các sản phẩm có độ chính xác lên đến 0.05-0.1 mm, là phương pháp gia công tạo mẫu nhanh tốt nhất hiện nay.

Ứng dụng của công nghệ in 3D SLA