Giáo phận Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – thuộc Giáo tỉnh Sài Gòn

Giáo phận Bà Rịa thành lập Giáo Phận Bà Rịa Nhà Thờ Chính Tòa Bà Rịa Tượng Chúa Kito…