Dịch vụ phục chế, sơn sửa Tượng Công Giáo: Tượng Đức Mẹ, Tượng Chúa Giesu …

Dịch vụ phục chế, sơn sửa Tượng Công Giáo: Tượng Đức Mẹ, Tượng Chúa Giesu …