Tiêu chuẩn đóng gói, đóng kiện Tượng Công Giáo và Bàn Thờ Chúa đi trong nước và Xuất khẩu đi châu Âu, Mỹ, Úc …

Tượng Công Giáo và Bàn Thờ Chúa của chúng tôi được xuất khẩu đến gần 50 nước trên toàn…