Thông tin về Giáo Tỉnh Sài Gòn

GIÁO TỈNH SÀI GÒN bao gồm: TGP Sài Gòn, Giáo phận Bà Rịa, Giáo phận Cần Thơ, Giáo phận Đà Lạt, Giáo phận Long Xuyên, Giáo phận Mỹ Tho, Giáo phận Phan Thiết, Giáo phận Phú Cường, Giáo phận Vĩnh Long, Giáo phận Xuân Lộc.