Tượng Đức Mẹ Ban Ơn bằng Hồng Ngọc quý hiếm

Mô tả

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn bằng Hồng Ngọc quý hiếm

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Tượng Đức Mẹ Maria thường được hiểu là biểu tượng của sự ân sủng của Thiên Chúa đối với những con người có đức tin thông qua Đức Mẹ. Tượng Đức Mẹ Ban Ơn là sự thể hiện hình ảnh Mẹ Maria với lòng trắc ẩn và lòng từ bi – mẫu tử sâu sắc nhất. Đây là biểu tượng của tình mẫu tử và lòng nhân từ vô bờ bến của Đức Mẹ Maria đối với nhân loại.

Share