Giáo phận Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – thuộc Giáo tỉnh Sài Gòn

Giáo phận Bà Rịa thành lập Giáo Phận Bà Rịa Nhà Thờ Chính Tòa Bà Rịa Tượng Chúa Kito…

Thông tin về Giáo Tỉnh Sài Gòn

GIÁO TỈNH SÀI GÒN bao gồm: TGP Sài Gòn, Giáo phận Bà Rịa, Giáo phận Cần Thơ, Giáo phận…